ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ РЕШТОК ЛЮДЕЙ , РОЗСТРІЛЯНИХ В 1941 РОЦІ НА ГОРОДИЩІ « ВАЛИ» У ВОЛОДИМИРІ- ВОЛИНСЬКОМУ .ЕКСГУМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012 РОКУ.

Археологічно - ексгумаційні рятівні дослідження на території городища «Вали» у місті Володимир-Волинський в 2012 році проводилися Володимир-Волинською рятівною археологічною експедицією ДП«Волинські старожитності» ДП НДЦ«Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України під керівництвом кандидата історичних наук, заступника директора з наукової роботи Панишка Сергія.

Детальніше...

 

СКАРБИ КРЕМ’ЯНИХ ВИРОБІВ ПЕРІОДУ ПІЗНЬОГО ЕНЕОЛІТУ

 На фото : Краєвид волинського села Лудин. Фото з фондів Володимир - Волинського музею

 Унікальним джерелом для вивчення суспільно-економічних відносин періоду енеоліту є „скарби” закопаних в землю речей (металевих, кам’яних, крем’яних), які часто мали значну вартість. Однією з таких знахідок є скарб пластин, знайдений в с. Лудин Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. у 1931 р. під час будівництва дороги.

Детальніше...

 

СПРОБИ  ЗАСТОСУВАННЯ  ПОВІТРОПЛАВНИХ  ПРИСТРОЇВ  В  ПЕРІОД  НАПОЛЕОНІВСЬКИХ  ВОЄН

 ХІХ ст. стало етапним періодом у історії освоєння людством повітряного простору. Перед у цьому процесі спочатку вела Франція. Як відомо, саме у цій країні проводились експерименти братів Монгольф’є, які 15 вересня 1783 р. увінчались першим в історії польотом людини на повітряній кулі. Тим самим було доведено практичну можливість реалізації літального апарата, легшого за повітря [1, с. 24].

Детальніше...

 

УКРІПЛЕННЯ ТИПУ «MOTTE AND BAILEY» У СЕЛИЩІ РАТНЕ

 Помітним явищем у історії Волинської землі XIV – XV ст. виступало Ратенське князівство, яке будучи цілісним політико-адміністративним та соціально-економічним організмом, успадкувало давньоруські традиції на території Волинського Полісся. Разом з цим, входячи до складу коронних земель вже з другої половини XIV ст. воно зазнавало відчутних західних впливів, у тому числі і у фортифікаційному будівництві...

Детальніше...

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ГОРОДИЩІ У МІСТЕЧКУ РАТНЕ

Протягом польового сезону 2009-2010 років експедицією ДП «Волинські старожитності» під керівництвом авторів було двічі обстежено давньоруське городище ХІІ-ХІV ст. у селищі Ратне (північно-східна Волинь). Ратне згадується в історичних джерелах лише з 1366 р...

Детальніше...

 

АРХЕОЛОГІЧНІ, КРАНІОЛОГІЧНІ, ТА ЕТНОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО БОРОТЬБУ З УПИРЯМИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ

Запропоновано нове трактування археологічних знахідок – черепів, пробитих цвяхами. Автори доводять, що це не результат катування монголо-татарами місцевих жителів, а обряд який символізував боротьбу з упирями...

Детальніше...

 

СЕРІЯ МЕДАЛЬЙОНІВ Ф.П. ТОЛСТОГО НА ТЕМИ ПОДІЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1812 РОКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ)

У фондах Волинського краєзнавчого музею зберігаються копії з медальйонів відомого російського медальєра Федора Петровича Толстого (1783 – 1873), присвячені подіям Вітчизняної війни 1812 року і кампаній 1813 – 1814 рр.

Детальніше...

УКРАЇНЦІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1812 РОКУ

Графиня Валевська, у притаманий вродливій жінці спосіб, понудила Наполеона Бонапарта у січні 1807 року прийняти рішення щодо відновлення Польщі як самостійної держави. Але на заваді став російський цар Олександр І. Саме тому для більшості поляків вибору з ким бути не було.

Детальніше...

 

СПІВПРАЦЯ ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО З ВОЛИНСЬКИМИ МУЗЕЙНИМИ ЗАКЛАДАМИ У СПРАВІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КРАЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО ЦЕРКОВНИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

 З початку функціонування на Волині музейних закладів їх діяльність мала проходити у руслі політичної лінії російського самодержавства та Російської православної церкви, яка спрямовувалась на всебічне зміцнення у регіоні власних позицій.

Детальніше...

 

 

 ВІЙСЬКОВІ ДІЇ НА ВОЛИНІ У 1812 РОЦІ (ЗА ПРАЦЕЮ О. МИХАЙЛОВСКОГО - ДАНИЛЕВСЬКОГО «ОПИСАНІЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»)

 На нашу думку, важливим історичним джерелом при вивченні Вітчизняної війни 1812 року є праці військових командирів та істориків того часу. Одним з найвідоміших військових істориків Російської імперії ХІХ ст. був Олександр Іванович Михайловський-Данилевський.

Детальніше...

Володимир-Волинський історичний музей
Адреса: вул.І.Франка,6, пошт. індекс: 44700 тел. музею: (03342) 2-19-11 ел. пошта (e-mail): volodymyrmuseum@gmail.com
Зворотній зв'язок