РЕСТАВРАЦІЯ НА ВОЛИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Розглядаються основні архітектурно-реставраційні проекти, реалізовані в минулому на Волині, з точки зору вирішальних засад їх здійснення і сучасних професійних критеріїв. Акцентовано актуальні проблеми архітектурної реставраційної справи протягом останніх десятиліть.

Детальніше...

 

КЕРАМІКА « TERRA SIGILLATA» З ОКОЛИЦЬ СЕЛА ЗИМНЕ НА ВОЛИНІ

Детальніше...

 

ТВОРИ В.К. ЛИПИНСЬКОГО В КОЛЕКЦІЇ ЗАТУРЦІВСЬКОГО МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ

При формуванні фондів меморіального музею найважливіше значення надається меморіальним речам. До них відносяться предмети, повязані з життям та діяльністю визначних людей, наприклад, їхні особисті речі [3,105].

Детальніше...


КНЯЗІ САНГУШКИ «RODV. WYELKIEGO. KNIZE. LITHEWSKIĚ. OLGIERDOWA»

Герб князів Сангушків

 Вступ

Минувшині династії Сангушків присвятило увагу багато геральдистів, істориків, сучасників, котрі нерідко були близькими до князівської фамілії.

Детальніше...


РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ У ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПОВІТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 16-18 СТОЛІТТЯХ

Історія Володимирського повіту, який у другій половині XYI – XYIII століття входив у склад Волинського воєводства до Речі Посполитої, є малодослідженою.

Детальніше...

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ У 1919-1926 РР. ПОЛЬСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ (ПОСТКОМУНІСТИЧНИЙ ЕТАП)

Особливе місце у дослідженні минувшини польської державної поліції Другої Речі Посполитої займає період, що настав з розпадом комуністичної системи наприкінці 1980-х років.

Детальніше...


МІСТО ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ В «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ» М. ГРУШЕВСЬКОГО

Займаючись написанням фундаментальної праці «Історії України-Руси» М.Грушевський ретельно досліджував джерелознавчу базу різних частин України, піднімаючи невідомі до того часу документи.

Детальніше...

 

ЗАРОДЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІРОЖУПАННОЇ ДИВІЗІЇ НА ВОЛИНІ 

В процесі розбудови незалежної України серед істориків усе більше зростає зацікавлення державотворчими процесами Української революції 1917 – 1921 років...

Детальніше...

 

АРХІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У М. ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ ПО ВУЛИЦІ КОВЕЛЬСЬКІЙ,1 У 2009 РОЦІ

Археологічні дослідження  на території міста тривають понад століття. Вперше розкопки на території Володимира-Волинського у кінці XIX  в урочищі «Стара катедра» провів А.В.Прахов (1,2). У міжвоєнний період топографічно-археологічні дослідження здійснював О.Цинкаловський (9). У другій проловині XX століття поблизу Василевської церкви розкопки проводив М.К Каргер (3). Муровані стіни замку вивчав М.М.Кучінко (4). П.О. Раппопорт здійснив повторні розкопки «Старої катедри»(7). Різноманітні об’єкти вивчались М.В.Малевською та Є.В. Шолоховою (5), Г.О.Пєсковою (6), С.В. Терським (8).

Детальніше...


ВОЛОДИМИР У КНЯЗІВСЬКУ ДОБУ ЗА ’’ІСТОРІЄЮ УКРАЇНИ- РУСИ’’ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО

Володимир-Волинський (давнє слов’янське місто - Володимир) має, поза сумнівом, давню і славну історію. Володимир-Волинський по праву носить титул найстаровиннішого міста Волині (столиця Волинської землі 988-1336 рр.).

Детальніше...

Володимир-Волинський історичний музей
Адреса: вул.І.Франка,6, пошт. індекс: 44700 тел. музею: (03342) 2-19-11 ел. пошта (e-mail): volodymyrmuseum@gmail.com
Зворотній зв'язок