ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА. ІЗ МАТЕРІАЛІВ ФОНДУ ВКМ

 

Іларіон, митрополит (Огієнко Іван Іванович) – визначний український учений, державний, громадський, релігійний діяч, педагог, мовознавець, літературознавець, історик, філософ, редактор, видавець, автор першого повного канонічного перекладу українською мовою Біблії.

Помітний слід освітянської, релігійної діяльності Івана Огієнка зберігається, зокрема, у фондах Волинського краєзнавчого музею. Протягом багатьох десятиліть зберігалися його праці, видання, фотографії у сховищах музею, не маючи можливості донести усю правду про цю людину. Адже повернення цієї постаті у наш край відбувалося практично з проголошенням незалежності рідної Огієнку України. Народився Огіенко І.І. 15 січня 1882 року в містечку Брусилові Радомишльського повіту Київської губернії. У 1896 році закінчив початкову школу і вступив до чотирирічної військової фельдшерської школи в Києві. По закінченні цієї школи він почав шестирічну обов'язкову службу в лікарні з обов'язком вступити на медичний факультет Університету Св. Володимира в Києві, а згодом перейшов на історико-філологічний факультет. З 1905 року починається його активна наукова та громадська робота, зокрема співробітництво в київських виданнях ("Громадська думка", "Рада"), участь у діяльності "Просвіти" та заснованому М. Грушевським Науковому товаристві ім. Шевченка в Києві. В 1909 році Огіенко І.І. з відзнакою закінчує повний курс навчання в університеті, а вже в 1911 році його затверджують на кафедрі російської мови та літератури професорським стипендіатом. У 1915 році після складання магістерських іспитів Огієнку присвоюють звання приват-доцента цієї кафедри. У 1917-1918 р.р. відіграв значну роль в українізації вищих навчальних закладів і шкільництва. І.Огієнко - один з перших викладачів Київського університету переходить на викладання українською мовою і практично розпочинає читати новий курс "Історія української мови".З утворенням Центральної Ради в Києві Огієнка обирають членом ради новоутвореного Міністерства освіти. У Києві одна за одною великими тиражами виходять навчальні книги, автором яких був Огієнко: "Рідна мова в українськійшколі"(1918); "Українська граматика"(1918), а також "Наглядна таблиця українського правопису"(1917) (ДМ-41650).У 1918 році  І.І.Огієнка. запрошують на посаду ректора Кам'янець-Подільського університету. На цій посаді він був до 1920 року. У 1920 році виїхав у Західну Україну і поселився біля Львова. У 1924-1926рр. викладав українську мову і літературу в учительській семінарії у Львові, а в 1926 році він був запрошений до Православного Богословського Відділу при Варшавському Університеті. Заснував і редагував у Варшаві журнали "Рідна мова"( 1933-39) і "Наша культура"(1935-37), які сприяли популяризаіцї української культури, виступали проти русифікаторської політики тогочасного керівництва радянської України. Цікаві книги даного періоду діяльності І. Огієнка зберігаються у фондах ВКМ: "Українська граматика" ч.2 — К., 1918р. (КДФ-  17317); "Українська культура". - Катеринослав, 1923р. (КДФ - 16398); "Український правопис з словничком". - Львів, 1925р. (ДМ - 10852); "Зразки кириличного письма. Х-ХУІІ ст." - Варшава, 1927р. (РА- 6266); Євангелія від св. Матвія. Переклад проф. І.Огієнка. - Варшава, 1937р. (ДМ - 37783);"Рідна мова. Початковаграматика". - Жовква, 1935р. (КДФ - 4070). У жовтні 1940 року на соборі українських православних єпископів Огієнко І.І. висвячений (під ім'ям Іларіон) архієпископом Холмським і Підляським. Тільки за 1940-1941 рр. Митрополит Іларіон спромігся повернути 62 церкви та відновити 117 парафій, які у довоєнний період було забрано у православних і переосвячено у католицькі храми. В усій1 єпархії було введено українську мову, яка фактично набула офіційного статусу. Саме стараннями Огієнка І.І. було віднайдено Холмську Чудотворну ікону Божої Матері і 3 березня 1943 року урочисто внесено до кафедрального собору Холма. У цей час за сприяння Огієнка І.І. були видані для православного населення Холмщини: "Молитовник для православних українських дітей"; -Холм, 1941 (КДФ - 17538); Холмський Православний Народний календар на 1944рік". - Холм, 1943р. (КДФ -17485); "Літургія Святого Отця нашого Івана Золотоустого".- Холм, 1942р. (КДФ -16176); "Холмський богогласник".ч. 1. - Холм, 1942р. (ДМ - 37782); "Чин Божественних страстей Христових або Пасії. - Холм, 1943р. (ДМ - 37779); "Українська Церква" т.1. - Прага, 1942р. (КДФ - 15702); "Молебень на Новий Рік". -Холм, 1943р. (ДМ - 37780), а також переклади релігійних книг.Влітку 1944 року Огієнко змушений емігрувати до Швейцарії, а у вересні 1947 року до Канади. З переїздом до Канади почався новий етап видавничої діяльності І. Огієнка, яки тривав практично до початку 70-х років. Вже через два місяці після облаштування у Вінніпезі, у листопаді 1947р. почав виходити редагований Огієнком місячник "Слово істини". З 1951 року  відроджується у Вінніпезі започаткований у Варшаві часопис "Наша культура", який з 1953 року став називатися "Віра й культура", оскільки поновилося засноване Огієнком у Лозанні видавництво української книжки "Наша культура". У 1951 році його обирають першоієрархом Української Православної церкви в Канаді. Митрополит Іларіон доклав чимало зусиль для організації та розбудови українського національно-культурного та релігійного життя в Канаді. Заснував Теологічне Товариство (тепер Теологічне товариство Митрополита Іларіона), здійснив реорганізацію богословського факультету Манітобського університету, перетворивши його в Колегію ім. св. апостола Андрія, очолював Науково-Богословське Товариство, розгорнув велику науково-дослідницьку та видавничу діяльність. За Іларіона було проголошено Акт об'єднання трьох українських автокефалій за кордоном.І.І. Огієнко здійснив перший автентичний переклад Святого Письма українською мовою. Цим Митрополит Іларіон забезпечив право українського народу на звернення до Бога рідною мовою, заклав підвалини організаційного оформлення української православної автокефалії та національно-мовної єдності українців України і діаспори. Завдяки колишньому музейному співробітнику, журналісту, а згодом Митрополиту УАПЦ в еміграції, знайомому Митрополита Іларіона- Анатолію Дублянському, на початку 1990-х рр. у Волинський краєзнавчий музей були передані праці І. Огієнка, які були видані в еміграції: "Обоженія людини. Богословська студія". - Вінніпег, 1954р. (КДФ-15249); "Іконоборство. Історично-догматична монографія". - Вінніпег, 1954р. (КДФ - 15253); "Українська церква за час Руїни". - Вінніпег, 1956р. (КДФ - 16400); "Православна віра". - Вінніпег, 1957р. (КДФ - 15252); "Преподобний Іов Почаївський". - Вінніпег, 1957р. (КДФ - 15251); Святий Дмитрій Туптало". -Вінніпег, 1960р. (КДФ- 15253); "Канонізація святих в українській церкві". - Вінніпег, 1965р. (КДФ- 16401).Помер професор Огієнко 1.1. 29 березня 1972 року. Тіло його поховано на православній секції цвинтаря Св. Воскресення - на кладовищі Глен Іден у Вінніпезі. Після смерті Митрополита Іларіона за кордоном було опубліковано багато його книг. Частина з яких, завдяки також Анатолію Дублянському, зберігається у фондах ВКМ: "Українська церква". - Вінніпег, 1982р. (КДФ - 16402); ''Етимологічно-семантичний словник української мови" т. 1 -2. - Вінніпег, 1979,1982р. (КДФ - 16403); "Українська церква і наша культура". - Вінніпег, 1991р. (КДФ-16428). В незалежній Україні також було перевидано ряд праць професора І. Огієнка: "Хвалімо Бога українською мовою". -Луцьк, 1992р.(ДМ -26738); "Князь Костянтин Острозький". - Київ., 1992р.; "Дохристиянські віруванняукраїнського народу". - Київ., 1992р. В Україні присуджується премія імені Івана Огієнка – діячам літератури і мистецтва, науки і освіти, громадської, політичної та церковної сфери. У 2003 році в Києві створено Фундацію імені митрополита Іларіона. Фундація насамперед намагається повернути в Україну величезну творчу спадщину мислителя та його подвижників.Справа життя Івана Огієнка – переклад Біблії, що до сьогодні є неперевершеним надбанням українського народу.

 

Використана література:

 

1.Огієнко 1.1. Українська культура і наша церква. Ідеологія української православної церкви. Життєпис. - Вінніпег, 199 Ір

 

2. Огієнко І.І. Українська культура. - Київ, 1992р.

 

3. Жалобна книга в пам 'ять Митрополита Іларіона. - Вінніпег, 1973р.                                             4. Тимошик М. Весь вік, весь труд віддав Україні. // Пам 'ять століть. - Київ, 1997р. №І

 

5. Тюрменко І.І. Життя, віддане народові: Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). //Історія України. - Київ, 1999р. №16; 17

 

6. Тюрменко І.І. Іван Огієнко - перекладач Біблії українською мовою. //Історія України. - Київ, №43 ,

 

7. Довідник історії України. - Київ, 1995р.

 

 Олександр Пальоха,місто Луцьк

 

 

 

Володимир-Волинський історичний музей
Адреса: вул.І.Франка,6, пошт. індекс: 44700 тел. музею: (03342) 2-19-11 ел. пошта (e-mail): volodymyrmuseum@gmail.com
Зворотній зв'язок